ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรีและ Tianjin University of Technology and Education ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัย อี.เทค

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรีและ Tianjin University of Technology and Education ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 29 มีนาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/rpSDBfZNJKEZ6WDh9