คณะอาจารย์ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม EEC วิทยาลัย อี.เทค

คณะอาจารย์ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม EEC วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/jnyA2Tahsc1WqdzJ7