คณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุมกับทางหอการค้าไทย - เยอรมัน ณ ห้องประชุม EEC วิทยาลัย อี.เทค

คณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุมกับทางหอการค้าไทย - เยอรมัน ณ ห้องประชุม EEC วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/k74UzzKUaa5rZXjq6