ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัย อี.เทค

ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/W2hBbdUch85qjNE47