ผู้บริหารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มาศึกษาดูงาน และหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือ และการให้ทุนการศึกษา ในระดับ ปวส. เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีน ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัย อี.เทค

ผู้บริหารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มาศึกษาดูงาน และหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือ และการให้ทุนการศึกษา ในระดับ ปวส. เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีน ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/SsGQHL3SgcccNg467