"ราตรีผ้าไทย สายใยการตลาด"ปีที่ 15 ณ อารีน่า 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอี.เทค

"ราตรีผ้าไทย สายใยการตลาด"ปีที่ 15 ณ อารีน่า 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอี.เทค
วันที่ 27 กันยายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/mSjmFAzF1yR3T61Q6