โครงการสืบสานพระปณิธานงานผ้าไทย

โครงการสืบสานพระปณิธานงานผ้าไทย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/rUGUn98N8prqKLJ19