บุคลากร วิทยาลัย อี.เทค พร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้ง,ขนม และเครื่องดื่ม มาใส่ไว้ใน "ตู้ อี.เทค แบ่งปัน" ที่ อี.เทค ได้จัดตั้งไว้ให้บริเวณหน้าวิทยาลัย เพื่อแบ่งปันให้กับประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

บุคลากร วิทยาลัย อี.เทค พร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้ง,ขนม และเครื่องดื่ม มาใส่ไว้ใน "ตู้ อี.เทค แบ่งปัน" ที่ อี.เทค ได้จัดตั้งไว้ให้บริเวณหน้าวิทยาลัย เพื่อแบ่งปันให้กับประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/81zHcXiSRHjBpx526