แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยอีเทค จัดกิจกรรมออกค่ายอาสา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดราษฎร์สโมสร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี นักศึกษาห้อง SEN.11 THW.21 รวมจำนวน 64 คน โดยทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและถวายสังฆทาน
วันที่ 18 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/EAUPDStija6RfjA99