แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยอีเทค จัดกิจกรรมออกค่ายอาสา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ซีนาปีส บ้านเด็กกำพร้า รอเลนโซ ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นักศึกษาห้อง SMR.12 SMR.22 รวมจำนวน 87 คน โดยทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด

แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยอีเทค จัดกิจกรรมออกค่ายอาสา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ซีนาปีส บ้านเด็กกำพร้า รอเลนโซ ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นักศึกษาห้อง SMR.12 SMR.22 รวมจำนวน 87 คน โดยทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า บริจาคสิ่งของจำเป็น ทุนการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเด็ก ๆ
วันที่ 18 ตุลาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/3Z4h9scs2fp7SXAN6