ริ้วขบวนยาตราทัพเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามโครงการ "250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา" ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ริ้วขบวนยาตราทัพเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามโครงการ "250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา" ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี วันที่ 30 ตุลาคม 2561
https://photos.app.goo.gl/c5S3KGJXgfZYPtDR9