การอบรมความรู้ "Computer Graphic" ให้นักเรียนและคณาจารย์ ม.ต้น-ม.ปลาย ณ วิทยาลัย อี.เทค

การอบรมความรู้ "Computer Graphic" ให้นักเรียนและคณาจารย์ ม.ต้น-ม.ปลาย ณ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 17 ธันวาคม 2561


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/iSniMGdWR2vkRhgy9