โครงการ Elec-Mecha น้องพี่ทำดีเพื่อสังคมขึ้น ซึ่งเป็น กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มที่ 5 มีกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมพี่พาน้องเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบเสียง ระบบไฟ - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในยุค EEC สู่น้องนักเรียน ณ โรงเรียนวัด

โครงการ Elec-Mecha  น้องพี่ทำดีเพื่อสังคมขึ้น  ซึ่งเป็น กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มที่ 5 มีกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมพี่พาน้องเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบเสียง ระบบไฟ - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในยุค EEC สู่น้องนักเรียน ณ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/vvsXoCoKtH4i7kjAA