การฝึกอบรมศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO ACADEMY โครงการ Young Leader Camp วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ณ วิทยาลัย อี.เทค(วันที่3)

การฝึกอบรมศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO ACADEMY โครงการ Young Leader Camp วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ณ วิทยาลัย อี.เทค(วันที่3)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
https://photos.app.goo.gl/1spehQywXESux14w5