การคัดเลือกนักศึกษาทำงานบริษัท โซนี่ จำกัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย (อี.เทค)

การคัดเลือกนักศึกษาทำงานบริษัท โซนี่ จำกัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
https://photos.app.goo.gl/mjof88AUyiPzoiMJ8