การประชุมครูสอน EDL ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย (อี.เทค)