การประชุมครูสอน EDL ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
https://photos.app.goo.gl/g3ARE4EcsbJRjwH87