การสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทวิภาคี บริษัท เมอร์เซเดส เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย (อี.เทค)

การสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทวิภาคี บริษัท เมอร์เซเดส เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 5 มีนาคม 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/PCK85ikB1CXZFeQu6