E.TECH DUAL LANGUAGE(EDL) ประชุมนักศึกษา & ผู้ปกครอง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โครงการอี.เทค 2 ภาษา EDL ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผอ. ศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ที่ปรึกษาสถาบันภาษา บรรยาพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค

E.TECH DUAL LANGUAGE(EDL) ประชุมนักศึกษา & ผู้ปกครอง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โครงการอี.เทค 2 ภาษา EDL ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผอ. ศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ที่ปรึกษาสถาบันภาษา บรรยาพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 7 มีนาคม 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/gBtXEsS1vZLMWvGZ8