การประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย(อี.เทค)

การประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย(อี.เทค)
วันที่ 10 มีนาคม 2563
https://photos.app.goo.gl/sayf1owz7KAdwQD46