คณะตรวจประเมินหลักสูตร ปวส.57 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสาขางานยานยนต์ไฟฟ้า

คณะตรวจประเมินหลักสูตร ปวส.57 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสาขางานยานยนต์ไฟฟ้า
วันที่ 24 มีนาคม 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/hvKsnFFGrY4W9iNYA