สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa)และคณะ ร่วมประชุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอี.เทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa)และคณะ ร่วมประชุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอี.เทค
วันที่ 25 มีนาคม 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/vGbretCpi3vQSVka9