เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยปฎิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย (อี.เทค)

เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยปฎิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/8FREYvdNhYiEswK76