เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยปฎิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย (อี.เทค)

เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยปฎิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 1 สิงหาคม 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/cDbePputwxcRy27NA