ถ่ายรูปหมู่ชุดครุยคณาจารย์ อี.เทค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ถ่ายรูปหมู่ชุดครุยคณาจารย์ อี.เทค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/8Tn1QTbT1o5VuzFv5