พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์(MARA) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์(MARA) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/2QtJ8zeeEMKnETpv8