การหารือในการร่วมพัฒนาหลักสูตรบัญชียุคดิจิทัล "The New Accountant Generations" สร้างนักบัญชียุคใหม่ ให้ก้าวนำ Digital Disruption ในระดับ ปวช. และ ปวส. ระหว่างนายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (Thai Accounting Firms Association) คุณอัญชลี มณีท่าโพธิ์, นายกสมาคมสำน

การหารือในการร่วมพัฒนาหลักสูตรบัญชียุคดิจิทัล "The New Accountant Generations" สร้างนักบัญชียุคใหม่ ให้ก้าวนำ Digital Disruption ในระดับ ปวช. และ ปวส. ระหว่างนายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (Thai Accounting Firms Association) คุณอัญชลี มณีท่าโพธิ์, นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ (ACTAP) คุณหิรัญวงศ์ สำเร็จพร, คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม, และ วิทยาลัยอีเทค รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ และคณาจารย์แผนกการบัญชี
ณ ห้องประชุม สัจจา เกตุทัต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/KjbsWHkaoqxWpSWN8