การประชุมออนไลน์ประจำปีศูนย์ประสานงานอาชีวะไทย-จีน และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค

การประชุมออนไลน์ประจำปีศูนย์ประสานงานอาชีวะไทย-จีน และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/DDU1eLmU6isHuNdQ6