เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย (อี.เทค)

เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/7RFYaJGvQXF587eu6