เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกอังกฤษ-พลานามัย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย (อี.เทค)

เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกอังกฤษ-พลานามัย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/QXpTonMjTJypcJhU7