เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย (อี.เทค)

เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/GYg6rtNDad5NCjcb8