การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ สาขาอาชีพดังนี้ 1 . สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้แก่ อาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 2 และ 3 2. สาขาวิชาชีพไฟฟ้า ได้แก่ สาขาอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง 2.1

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ สาขาอาชีพดังนี้ 1 . สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้แก่ อาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 2 และ 3 2. สาขาวิชาชีพไฟฟ้า ได้แก่ สาขาอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง 2.1 อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) ชั้น 3,4,5 2.2 อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory) ชั้น 3,4,5 3. สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ช่างซ่อมบํารุงรักษาทั่วไป ชั้น 2 (หรืออาชีพช่างที่สนใจเพิ่มเติม) 4. สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ณ ห้องประชุมEEC วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/De6zWMjhJHGu1a877