เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกการบัญชี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็น New Normal ของ วิทยาลัย (อี.เทค)

เข้าแถวตอนเช้านำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ โดยนักศึกษาแผนกการบัญชี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็น New Normal ของ วิทยาลัย (อี.เทค)
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/bSR9mjGCoxRg4yUNA