E.TECH DUAL LANGUAGE การเตรียมความพร้อมการสอน โครงการ อี.เทค 2 ภาษา (EDL) ปีการศึกษา 2564 ให้กับอาจารย์ผู้สอน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ อาคาร10 ห้อง 1031 วิทยาลัย อี.เทค

E.TECH DUAL LANGUAGE การเตรียมความพร้อมการสอน โครงการ อี.เทค 2 ภาษา (EDL) ปีการศึกษา 2564 ให้กับอาจารย์ผู้สอน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ อาคาร10 ห้อง 1031 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 20 เมษายน 2564
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/RKckH98zdb6osjfy8