การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาโครงการทวิภาคี 3ม. ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 24 เมษายน 2564
ดูภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/iT22SebzWrakB7SFA