การแข่งขันสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่สอง) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลั

การแข่งขันสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่สอง) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคาร 4-5 สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1.สาขาสมองกลฝังตัวและ IoT
2.สาขาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
3.สาขาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
4.สาขาการติดตั้งจานดาวเทียม
วันที่ 29 มกราคม 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/kBeeYnetKpUn8APi8