การแข่งขันสาขาวิชาช่างยนต์ (วันที่สอง) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเ

การแข่งขันสาขาวิชาช่างยนต์ (วันที่สอง) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. สาขาวิชา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช  ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/BYS28ujLCW637C5H7

2. สาขาวิชา งานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/TFJ3pkKDKNGUwPRFA

3. สาขาวิชา งานระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส  ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/vTQ854ETCD5BPLsQ7

4. สาขาวิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับ ปวส  ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 https://photos.app.goo.gl/sSEY3VJ9JE5t43kQ6