การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ(ระดับ ปวส.)

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ(ระดับ ปวส.) 
วันที่ 29 มกราคม 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/FmcZDNVKKnYT3EaC9