พิธีไหว้ครู อี.เทค ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยปฎิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย ณ อารีน่า2 วิทยาลัย อี.เทค

พิธีไหว้ครู อี.เทค ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยปฎิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อเป็น New Normal ของวิทยาลัย ณ อารีน่า2 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/7uS2SZrQqLSqhs5u6