พิธีไหว้ครูนักศึกษาทวิภาคี 3ม. บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

พิธีไหว้ครูนักศึกษาทวิภาคี 3ม. บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
วันที่ 23 สิงหาคม 2563
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/YdM939ATLVHHbVzS9