พิธีไหว้ครูนักศึกษาทวิภาคี โครงการ 3ม. ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค

พิธีไหว้ครูนักศึกษาทวิภาคี โครงการ 3ม. ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 01 กรกฎาคม 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/KabYsHMd3Hx2WoYc6