พิธีไหว้ครูและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาทวิภาคี 3ม. (วันที่ 2)

พิธีไหว้ครูและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาทวิภาคี 3ม. (วันที่ 2)
วันที่ 27 มิถุนายน 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/7QPAHw7fPJVSd1XT9