แนะนำตัวคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ SEA-VET,SEAMEO Secretariat จาก วิทยาลัย Kepala Batas Community College ปีนังมาเลเซีย