หอการค้าเยอรมัน-ไทย มาประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ตามมาตรฐานเยอรมนี ณ ห้องประชุม EEC วิทยาลัย.อีเทค

หอการค้าเยอรมัน-ไทย มาประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ตามมาตรฐานเยอรมนี ณ ห้องประชุม EEC วิทยาลัย.อีเทค
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/VUvZ2idAG4FYAQrn7