วิทยาลัย อี.เทครับการตรวจประเมินสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม สาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

วิทยาลัย อี.เทครับการตรวจประเมินสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม สาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยคุณสุพงษ์ ขันติวณิชย์ นักวิชาการประเมินผล เป็นประธานในการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองด้วยว่าวาจา ว่าผ่านการประเมินให้เป็นสถานที่ทดสอบในสาขาอาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ที่เป็นสถานที่ทดสอบแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคตะวันออก ณ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://photos.app.goo.gl/Lx2h9yb5jLPWKckb8