วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค

พิธีขอขมาคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/4527Z5eSvzT3xY3n8

 

พิธีขอขมาคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาการตลาด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/yXQGC8qaZGvirU7c7

 

พิธีขอขมาคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการตลาด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/u2CnXSooAbnCogPF8

 

พิธีขอขมาคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/MTaFcRiaVQTiWJFj7

 

พิธีขอขมาคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/UpVGG3BQcUFYVPyL8

 

กิจกรรม ปวช.3 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ขอขมาครู
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/bKr9ux4CaETQ5jj97