วิทยาลัยอีเทค ร่วมแสดงความยินดีและส่ง น้องแอล นางสาวเบ็ญจพร ผสมทรัพย์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปฝึกเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น กับ บริษัท MATSUOKA ในโครงการ IM JAPAN