วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค

มอบโล่ให้นักศึกษา ตัวแทนภาคตะวันออก ในการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ในการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE(ระดับประเทศ)


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

https://photos.app.goo.gl/JA2AjFpbfTSfTGrc9

 

 

 

มอบเกียรติบัตร การประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินให้นักศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการ Fin.ดี We can do!!!


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

https://photos.app.goo.gl/Y85LmAAev1jJHrDZ8

 

 

พิธีเปิดกิจกรรม อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่10 ณ อารีน่า1 วิทยาลัยอี.เทค โดย ดร. อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

https://photos.app.goo.gl/uKNcY5fHHDE47H8u5

 

 

 

คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาวิทยาลัยอี.เทค ร่วมบริจากเงินเพื่อสมทบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัย และอนุโมทนาบุญในการบริจากครั้งนี้ สาธุ 


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

https://photos.app.goo.gl/9bemFSCJJqNNKvtJ8

 

 

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางสายอาชีพเทศบาลวัดกำแพง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

https://photos.app.goo.gl/d7SLb39tCTBFz2pv6

 

 

 

บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การศึกษาในยุค 4.0 ในสังคมของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย.อีเทค


ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

https://photos.app.goo.gl/VhTJCbiXajMv9cCY7