เพลงประจำสถาบัน อี.เทค

เพลงมาร์ช อี.เทค

เลือดประดู่เลื่องลือนามสถาบัน
ใต้ร่มเงาใบบังแหล่งวิชา
ชื่อ อี.เทค เกริกไกรหนึ่งในบูรพา
คือที่มาสถาบันของเรา

ชื่อเสียงเป็นหนึ่ง ศักดิ์ศรีเป็นใหญ่
เราภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้
เราสร้างคนใหม่ เราสร้างคนดี
เราสร้างคนมีฝีมือคือ อี.เทค

เรียนเป็นเรียน เราหมั่นเพียรสนใจ
โลกก้าวไกลเพียงใด เราก้าวตาม
สามัคคีร่วมใจ ปลูกนิสัยงดงาม
สมญานาม สถาบัน อี.เทค