ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน : ประสานงานทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัย อี.เทค
คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย-หญิง
2.อายุไม่เกิน 25 ปี
3.จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน
1. เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
2.สวัสดิการอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัย อี.เทค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-206-081 หรือ 08-8809-6025